woord OT NT apo Bijbel
wegleiden0011

Vindplaatsen van wegleiden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 15:63
Zij zullen uw zonen gevankelijk wegleiden, en uw inkomsten zullen zij tot roof maken, en zij zullen de heerlijkheid uws aanschijns teniet maken.