woord OT NT apo Bijbel
wegliepen1001

Vindplaatsen van wegliepen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Koningen 2:39
Doch het geschiedde met het einde van drie jaren, dat twee knechten van Simeï wegliepen tot Achis, den zoon van Maacha, den koning van Gath; en men gaf het Simeï te kennen, zeggende: Zie, uw knechten zijn in Gath.