woord OT NT apo Bijbel
wegnam3104

Vindplaatsen van wegnam in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

MattheĆ¼s 24:39
En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.