woord OT NT apo Bijbel
wegneemt2204

Vindplaatsen van wegneemt in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Johannes 1:29
Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

Johannes 17:15
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.