woord OT NT apo Bijbel
wegpakken1001

Vindplaatsen van wegpakken in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 64:9
En hun tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelven; een ieder, die hen ziet, zal zich wegpakken.