woord OT NT apo Bijbel
wegrapen5005

Vindplaatsen van wegrapen in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 4 verzen.

Psalmen 52:7
God zal u ook afbreken in eeuwigheid; Hij zal u wegrapen en u uit de tent uitrukken; ja, Hij zal u uitwortelen uit het land der levenden. Sela.

Jeremia 8:13
Ik zal hen voorzeker wegrapen, spreekt de HEERE; er zijn geen druiven aan den wijnstok, en geen vijgen aan den vijgeboom, ja, het blad is afgevallen; en de geboden, die Ik hun gegeven heb, die overtreden zij.

Zefanja 1:2
Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de HEERE.

Zefanja 1:3
Ik zal wegrapen mensen en beesten; Ik zal wegrapen de vogelen des hemels, en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de HEERE.