woord OT NT apo Bijbel
wegroven0011

Vindplaatsen van wegroven in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 16:6
Hij zeide, dat hij mijn landpalen zou verbranden, en dat hij mijn jonge mannen zou ombrengen door het zwaard, en mijn zuigelingen tegen de aarde slaan, en mijn jonge kinderen tot buit geven, en mijn maagden wegroven.