woord OT NT apo Bijbel
wegruime1001

Vindplaatsen van wegruime in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Samuël 15:6
En Saul liet den Kenieten zeggen: Gaat weg, wijkt, trekt af uit het midden der Amalekieten, opdat ik u met hen niet wegruime; want gij hebt barmhartigheid gedaan aan al de kinderen Israëls, toen zij uit Egypte opkwamen. Alzo weken de Kenieten uit het midden der Amalekieten.