woord OT NT apo Bijbel
wegrukken2114

Vindplaatsen van wegrukken in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jeremia 22:24
Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de HEERE, ofschoon Chonia, de zoon van Jojakim, den koning van Juda, een zegelring ware aan Mijn rechterhand, zo zal Ik u toch van daar wegrukken.

Hosea 2:8
Daarom zal Ik wederkomen, en Mijn koren wegnemen op zijn tijd, en Mijn most op zijn gezetten tijd; en Ik zal wegrukken Mijn wol en Mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken.