woord OT NT apo Bijbel
wegrukken2114

Vindplaatsen van wegrukken in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 23:10
En als er grote tweedracht ontstaan was, de overste, vrezende, dat Paulus van hen verscheurd mocht worden, gebood, dat het krijgsvolk zou afkomen, en hem uit het midden van hen wegrukken, en in de legerplaats brengen.