woord OT NT apo Bijbel
wegrukken2114

Vindplaatsen van wegrukken in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 16:69
Want ziet, de hitte van een grote menigte wordt over u aangestoken, en zij zullen sommigen uit u wegrukken en zullen hen doden om de afgoden te zijn tot een spijs.