woord OT NT apo Bijbel
wegs8109

Vindplaatsen van wegs in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jakobus 5:20
Die wete, dat degene, die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van den dood zal behouden, en menigte der zonden zal bedekken.