woord OT NT apo Bijbel
wegscheiding2103

Vindplaatsen van wegscheiding in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Ezechiƫl 21:21
Want de koning van Babel zal aan de wegscheiding staan, aan het hoofd van de twee wegen, om waarzegging te gebruiken; hij zal zijn pijlen slijpen; hij zal de terafim vragen, hij zal de lever bezien.

Obadja 1:14
Noch gestaan hebben op de wegscheiding, om zijn ontkomenen uit te roeien; noch zijn overgeblevenen overgeleverd hebben, ten dage der benauwdheid.