woord OT NT apo Bijbel
wegscheiding2103

Vindplaatsen van wegscheiding in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Marcus 11:4
En zij gingen heen, en vonden het veulen gebonden bij de deur, buiten aan de wegscheiding, en zij ontbonden hetzelve.