woord OT NT apo Bijbel
wegscheuren1001

Vindplaatsen van wegscheuren in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 13:20
Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik wil aan uw kussens, waarmede gij aldaar de zielen jaagt naar de bloemhoven, en Ik zal ze uit uw armen wegscheuren; en Ik zal die zielen losmaken, de zielen, die gij jaagt naar de bloemhoven.