woord OT NT apo Bijbel
wegslingeren1001

Vindplaatsen van wegslingeren in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 10:18
Want zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal de inwoners des lands op ditmaal wegslingeren, en zal ze benauwen, opdat zij het vinden.