woord OT NT apo Bijbel
wegsteelt2002

Vindplaatsen van wegsteelt in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Samuël 19:3
En het volk kwam te dienzelven dage steelsgewijze in de stad, gelijk als het volk zich wegsteelt, dat beschaamd is, wanneer zij in den strijd gevloden zijn.

Job 21:18
Dat zij gelijk stro worden voor den wind, en gelijk kaf, dat de wervelwind wegsteelt;