woord OT NT apo Bijbel
wegstelen1001

Vindplaatsen van wegstelen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Job 27:20
Verschrikkingen zullen hem als wateren aangrijpen; des nachts zal hem een wervelwind wegstelen.