woord OT NT apo Bijbel
wegstervende1001

Vindplaatsen van wegstervende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 2:16
En het geschiedde, als al de krijgslieden verteerd waren, uit het midden des heirlegers wegstervende,