woord OT NT apo Bijbel
wegstiet1001

Vindplaatsen van wegstiet in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 27:8
Met mate hebt Gij met hem getwist, wanneer Gij hem wegstiet; als Hij hem wegnam door Zijn harden wind, in den dag des oostenwinds.