woord OT NT apo Bijbel
wegstormen2002

Vindplaatsen van wegstormen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Job 27:21
De oostenwind zal hem wegvoeren, dat hij henengaat, en zal hem wegstormen uit zijn plaats.

Psalmen 58:10
Eer dan uw potten den doornstruik gewaar worden, zal Hij hem als levend, als in heten toorn wegstormen.