woord OT NT apo Bijbel
wegtrekken4026

Vindplaatsen van wegtrekken in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 3 verzen.

Genesis 34:17
Maar zo gij naar ons niet zult horen, om besneden te worden, zo zullen wij onze dochter nemen, en wegtrekken.

Richteren 19:5
Op den vierden dag nu geschiedde het, dat zij des morgens vroeg op waren, en hij opstond om weg te trekken; toen zeide de vader van de jonge dochter tot zijn schoonzoon: Sterk uw hart met een bete broods, en daarna zult gijlieden wegtrekken.

Jeremia 37:9
Zo zegt de HEERE: Bedriegt uw zielen niet, zeggende: De Chaldee├źn zullen zekerlijk van ons wegtrekken; want zij zullen niet wegtrekken.