woord OT NT apo Bijbel
wegtrekken4026

Vindplaatsen van wegtrekken in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

4 Ezra 5:6
En hij zal heersen, die niet verwachten die op de aarde wonen, en het gevogelte zal wegtrekken.

4 Ezra 5:8
De aarde zal opengaan in vele plaatsen, en het vuur zal menigmaal te voorschijn komen, en het wilde gedierte zal wegtrekken, en de maandstondige vrouwen zullen wangedrochten baren.