woord OT NT apo Bijbel
wegvagen2002

Vindplaatsen van wegvagen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jesaja 28:17
En Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood; en de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats overlopen.

Ezechiƫl 26:4
Die zullen de muren van Tyrus verderven, en haar torens afbreken; ja, Ik zal haar stof van haar wegvagen, en zal haar tot een gladde steenrots maken.