woord OT NT apo Bijbel
wegvagende1001

Vindplaatsen van wegvagende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 28:3
Een arm man, die de geringen verdrukt, is een wegvagende regen, zodat er geen brood zij.