woord OT NT apo Bijbel
wegvliegen1001

Vindplaatsen van wegvliegen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 30:20
De Heere zal ulieden wel brood der benauwdheid, en wateren der verdrukking geven; maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien;