woord OT NT apo Bijbel
wegvloden0101

Vindplaatsen van wegvloden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Openbaring 20:11
En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.