woord OT NT apo Bijbel
wegvoerde3014

Vindplaatsen van wegvoerde in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

1 Kronieken 5:6
Zijn zoon Beera, welken Tiglath-pilneser, de koning van Assyriƫ, gevankelijk wegvoerde; hij was de vorst der Rubenieten.

1 Kronieken 6:15
En Jozadak ging mede, als de HEERE Juda en Jeruzalem gevankelijk wegvoerde door de hand van Nebukadnezar.

Jeremia 27:20
Die Nebukadnezar, de koning van Babel, niet heeft weggenomen, als hij Jechonia, den zoon van Jojakim, koning van Juda, van Jeruzalem, naar Babel gevankelijk wegvoerde, mitsgaders al de edelen van Juda en Jeruzalem;