woord OT NT apo Bijbel
wegvoerden2002

Vindplaatsen van wegvoerden in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Samuël 6:4
Toen zij hem nu uit het huis van Abinadab, dat op den heuvel is, met de ark Gods, wegvoerden, zo ging Ahio voor de ark henen.

2 Kronieken 28:5
Daarom gaf hem de HEERE, zijn God, in de hand des konings van Syrië, dat zij hem sloegen, en van hem gevankelijk wegvoerden een grote menigte van gevangenen, die zij te Damaskus brachten. En hij werd ook gegeven in de hand des konings van Israël, die hem sloeg met een groten slag.