woord OT NT apo Bijbel
wegvoeren201021

Vindplaatsen van wegvoeren in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Openbaring 12:15
En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren.