woord OT NT apo Bijbel
wegvoert1001

Vindplaatsen van wegvoert in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 21:10
Wanneer gij zult uitgetogen zijn tot den strijd tegen uw vijanden; en de HEERE, uw God, hen zal gegeven hebben in uw hand, dat gij hun gevangenen gevankelijk wegvoert;