woord OT NT apo Bijbel
wegwerpelijk1001

Vindplaatsen van wegwerpelijk in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 64:6
Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind.