woord OT NT apo Bijbel
wegwerpen91010

Vindplaatsen van wegwerpen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 7:19
Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht, en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat zij niet zouden voorttelen.