woord OT NT apo Bijbel
wegwerping1012

Vindplaatsen van wegwerping in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 22:17
Zie, de HEERE zal u wegwerpen met een mannelijke wegwerping, en Hij zal u ganselijk overdekken.