woord OT NT apo Bijbel
wegwerpsel1001

Vindplaatsen van wegwerpsel in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Klaagliederen 3:45
Samech. Gij hebt ons tot een uitvaagsel en wegwerpsel gesteld, in het midden der volken.