woord OT NT apo Bijbel
wegwijke1001

Vindplaatsen van wegwijke in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Exodus 8:29
Mozes nu zeide: Zie, ik ga van u, en zal tot den HEERE vuriglijk bidden, dat deze vermenging van ongedierte van Farao, van zijn knechten, en van zijn volk morgen wegwijke! Alleen, dat Farao niet meer bedriegelijk handele, dit volk niet latende gaan, om den HEERE te offeren.