woord OT NT apo Bijbel
wegwijkt0011

Vindplaatsen van wegwijkt in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 4:29
Zo nu hetgeen gezaaid is, omgekeerd wordt, en de plaats niet wegwijkt, waar het kwade gezaaid is, zo zal het goede niet komen waar het gezaaid is.