woord OT NT apo Bijbel
wegzenden3003

Vindplaatsen van wegzenden in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

Numeri 5:2
Gebied den kinderen Israƫls, dat zij uit het leger wegzenden alle melaatsen, en alle vloeienden, en allen, die onrein zijn van een dode.

Numeri 5:3
Van den man tot de vrouw toe zult gij hen wegzenden; tot buiten het leger zult gij hen wegzenden; opdat zij niet verontreinigen hun legers, in welker midden Ik wone.