woord OT NT apo Bijbel
wegzendt1001

Vindplaatsen van wegzendt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Samuël 6:3
Zij dan zeiden: Indien gij de ark des Gods van Israël wegzendt, zendt haar niet ledig weg, maar vergeldt Hem ganselijk een schuldoffer; dan zult gij genezen worden, en ulieden zal bekend worden, waarom Zijn hand van u niet afwijkt.