woord OT NT apo Bijbel
wegzond0101

Vindplaatsen van wegzond in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Marcus 5:10
En hij bad Hem zeer, dat Hij hen buiten het land niet wegzond.