woord OT NT apo Bijbel
wegzwerven2002

Vindplaatsen van wegzwerven in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 55:8
Ziet, ik zou ver wegzwerven, ik zou vernachten in de woestijn. Sela.

Daniƫl 4:14
Roepende met kracht, en aldus zeggende: Houwt dien boom af, en kapt zijn takken af; stroopt zijn loof af, en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven, en de vogelen van zijn takken;