woord OT NT apo Bijbel
wegzweven1001

Vindplaatsen van wegzweven in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 26:2
Gelijk de mus is tot wegzweven, gelijk een zwaluw tot vervliegen, alzo zal een vloek, die zonder oorzaak is, niet komen.