woord OT NT apo Bijbel
weidden3306

Vindplaatsen van weidden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

MattheĆ¼s 8:33
En die ze weidden, zijn gevlucht; en als zij in de stad gekomen waren, boodschapten zij al deze dingen, en wat den bezetenen geschied was.

Marcus 5:14
En die de zwijnen weidden zijn gevlucht, en boodschapten zulks in de stad en op het land. En zij gingen uit, om te zien, wat het was, dat er geschied was.

Lukas 8:34
En die ze weidden, ziende hetgeen geschied was, zijn gevlucht; en heengaande boodschapten het in de stad, en op het land.