woord OT NT apo Bijbel
weidende2305

Vindplaatsen van weidende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

MattheĆ¼s 8:30
En verre van hen was een kudde veler zwijnen, weidende.

Marcus 5:11
En aldaar aan de bergen was een grote kudde zwijnen, weidende.

Lukas 8:32
En aldaar was een kudde veler zwijnen, weidende op den berg; en zij baden Hem, dat Hij hun wilde toelaten in dezelve te varen. En Hij liet het hun toe.