woord OT NT apo Bijbel
weiger0112

Vindplaatsen van weiger in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 25:11
Want indien ik onrecht doe, en iets des doods waardig gedaan heb, ik weiger niet te sterven; maar indien er niets is van hetgeen, waarvan dezen mij beschuldigen, zo kan niemand mij hun uit gunst overgeven. Ik beroep mij op den keizer.