woord OT NT apo Bijbel
weiger0112

Vindplaatsen van weiger in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 4:4
Weiger de verdrukte niet die u smeekt, en keer uw aangezicht niet af van de arme.