woord OT NT apo Bijbel
weigerden3003

Vindplaatsen van weigerden in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Psalmen 78:10
Zij hielden Gods verbond niet, en weigerden te wandelen in Zijn wet.

Hosea 11:5
Hij zal in Egypteland niet wederkeren; maar Assur, die zal zijn koning zijn; omdat zij zich weigerden te bekeren.

Zacharia 7:11
Maar zij weigerden op te merken, en togen hun schouder terug, en zij verzwaarden hun oren, opdat zij niet hoorden.