woord OT NT apo Bijbel
weigerend0011

Vindplaatsen van weigerend in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 41:6
En wat wilt gij weigerend zijn in hetgeen de Allerhoogste wel behaagt?