woord OT NT apo Bijbel
weigerende0022

Vindplaatsen van weigerende in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Boek der Wijsheid 16:16
Want de goddelozen weigerende u te kennen, zijn door uw sterke arm gegeseld geworden, door ongewone regen, hagel en plasregen onvermijdelijk vervolgd, en door het vuur verteerd wordende.

Boek der Wijsheid 17:10
En weigerende de lucht te aanschouwen, die toch nergens kan ontvloden worden.