woord OT NT apo Bijbel
weinigheid1001

Vindplaatsen van weinigheid in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Leviticus 25:16
Naar de veelheid der jaren zult gij zijn koop vermeerderen, en naar de weinigheid der jaren zult gij zijn koop verminderen; want hij verkoopt aan u het getal der inkomsten.